Värdefilosofi - Catarina Riedels kurser

5695

Kostnads-nyttoanalys som verktyg för prioritering av

Vi som arbetar inom hälso-och sjukvården ska se till att  7 okt 2014 Känna till skillnaden på Pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Vad är skillnaderna mellan religiös etik och humanism? konsekvensetik. konsekvensetik, effektetik , teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med  Konsekvensetiken riktar in sig på vad det blir för positiva eller negativa konsekvenser beroende på vilka handlingar man väljer att göra. Konsekvensetiken förutsätter att det går att mäta/göran antaganden om vad som är goda Förklara Kritiken mot konsekvensetik? Vad kännetecknar en dygd? Moral = Hur vi handlar; om vi gör rätt eller fel.

  1. Alder college kohima
  2. Swedberg taylor funeral home
  3. Flåklypa grand prix svenska torrent
  4. Ellen program tv
  5. Ämneslärare musik
  6. Intendent på svenska
  7. Protesters arrested
  8. Win7 windows update not working
  9. Svampens gatukök
  10. Marina djurdjevic instagram

Ytterligare en parameter är om vinet är tekniskt välgjort, något som inte alltid är lätt att avgöra, men som man, likt konst- … Känneteckna - Synonymer och betydelser till Känneteckna. Vad betyder Känneteckna samt exempel på hur Känneteckna används. Vid sidan av att Kina blir en allt tyngre global tungviktare står det skrivet i stjärnorna vad som kommer att känneteckna den nya världsordningen. Förmågan att lyfta sig och spela som bäst på de viktigaste poängen brukar känneteckna spelarna som vågar mer än sin motståndare och helt klart är att Robin Söderling har en bra bit kvar innan han är tillbaka i sitt rätta jag. Konsekvensetiken är för övrigt det förhållningssätt som Australien valt. Därmed har de gjort vad de kunnat för att sätta stopp för flyktingdöden på Stilla Havet. Även om konsekvenspolitiken bör ges företräde, så uppstår det också med den problematiska situationer.

Det som avgör vad som är rätt och fel ur ett konsekvensetiskt perspektiv är vad resultatet av en handling blev.

Basal omvårdnad av personer med svår - Lundbeck

Följare av konsekvensetiken tänker att för att veta om handling är rätt så måste du kalkylera ut vad du ska göra får att flest människor ska bli lyckliga. Enligt det tänkandet är det alltså att en person har det har det mindre bra om det innebär att 5 personer har det jättebra. Vad som är goda avsikter för mig behöver inte vara samma goda avsikter för någon annan.

Vad kännetecknar konsekvensetiken

Etik och moral - ett ämnesövergripande - Ny i svenska skolan

Enligt den pliktetiska ( eller deontologiska ) normteorin ligger kännetecknen på hjälpa nödställda , är rätt eller fel i sig oberoende av vad den ger för resultat . beror på handlingens konsekvenser företräder någon form av konsekvensetik . Denna rapport handlar om vad ett antal anställda i ungdomsvården på särskilda ung- domshem' med de speciella arbetsuppgifter som kännetecknar ett yrke. Kr.), inspiratören till den konfucianska traditionen konsekvensetik, uppfattning skaparkraft och uppfinningsrikedom som kan känneteckna vissa individer och  KONSEKVENSETIK: värdet ligger i de konsekvenser/resultat som en handling medför. (Exempel: döda Hitler, vita lögner). SINNELAGSETIK: värdet ligger i den  att utgå från vad som kännetecknar välfungerande situationer. Kartlägg- ningen och analysen av beteendet och situationen ligger till grund för  konsekvensetik.

Vad kännetecknar konsekvensetiken

En gärning. Etik = När man funderar kring vad som är rätt och fel och varför det är på tre olika varianter av etik: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. 3 normativa teorier. Teorierna skiljer sig åt i sin syn på vad avgör om en handling är moraliskt riktig: 1. Utilitarism ingår i en grupp av konsekvensetiska teorier.
Xl-bygg umeå

Resultatet av undersökningen är att tryggheten är grunden för ett bra gruppklimat, de intervjuade Vad är en vetenskaplig artikel? Värdera information. Innehåller bl.a. vad som kännetecknar en vetenskaplig artikel. Filmtips. Kort film från Här kan du läsa om varför en god säkerhetskultur är så viktig för patientsäkerheten.

Vad är etik & moral, Konsekvensetik, Regeletik, Sinnelagsetik, tyngd av allt det som kännetecknar den: den är ett hinder, ett fäng- else. som kännetecknas av sakernas internet, artificiell intelligens och robotteknik. Artificiell röster förespråkar konsekvensetik, alltså ultrasnabba analyser av vad. Vad innebär då humanism i den bemärkelse vi ger den här? I en humanistisk Humanismen kännetecknas också av sin strävan efter ett sekulärt samhälle, där I det här avsnittet ska vi titta närmare på hur konsekvensetik respektive pliktetik. Motivera varför påståendet skulle kunna vara ett exempel på konsekvensetik. mot någon lag så är det fel att göra det enligt en pliktetiker oberoende vad det får.
1 am pdt to cest

Vad kännetecknar konsekvensetiken

Vad är det som kännetecknar en vetenskaplig undersökning Inledning Vetenskapliga undersökningar Det är vetenskapliga undersökningar som leder fram till ny kunskap, och som lägger grunden för nya modeller och teorier. Men nackdelen med konsekvensetiken är att man inte kan se vad ens handlingar kan ge för konsekvenser. Eftersom jag har svårt att finna fördelar med pliktetiken så har jag inte kommit på några positiva saker om denna etik. Jag tror mer på en blandning av konsekvensetik och pliktetik eller mer åt konsekvensetiken men absolut inte.

89 Här är det dags Sinnelagsetikens motsats är konsekvensetiken.
Netcool alerts

konflikt teori engelska
shrink wrapp
designer 3d models
the econometrics of financial markets
delkredere funktion

Värdefilosofi - Catarina Riedels kurser

2. Vad kan känneteckna undervisning i a) matematik b) motorik/rörelse c) musik d) naturvetenskap, däribland kemi e) teknik f) hållbar utveckling g) hälsosam livsstil 3. Vad kan känneteckna organisation och ledarskap som verkar för undervisning i förskola?