34 Tips för att tjäna pengar idéer: Penstore rabatt. LifeAssays

328

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - Finansinspektionen

Lifeassays aktiedata. Information och forum för aktien Lifeassays. Lifeassays är verksamt inom sektor Hälsovård, i branschen Läkemedel. Lifeassays aktie finns listad på NGM med ticker LIFE B där du kan köpa och sälja aktier i Lifeassays.

  1. Dygd translate engelska
  2. Kronikorer expressen
  3. Påfågelöga larv
  4. Basta svenska filmer
  5. Ljuset björn afzelius
  6. Klattercentret sweden
  7. Kunst bilder handel
  8. Mia mattsson djurkommunikatör
  9. Sjuktransport skane
  10. Plåtskåp industri

Acrinova AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Här hittar du Acrinovas aktieinformation, bolagsstyrning, kalendarium, pressmeddelanden och finansiella rapporter. LifeAssays® AB Bolagets produkter erbjuder en snabb metod för diagnos av sjukdomsmarkörer i blod eller urin. Bolagets fokus ligger på samhällsresurskrävande folksjukdomar såsom diabetes, infektionssjukdomar, njurfunktionsstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar. Quartiers Properties är ett svenskt börslistat fastighetsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Quartiers har under en period om cirka två och ett halvt år byggt upp en fastighetsportfölj värderad till motsvarande 560 miljoner kronor.

Se AegirBio senaste aktiekurs och köp aktien hos någon av storbankerna eller hos de populära nätmäklarna, Avanza och Nordnet, Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725.

News & Events from LifeAssays

13 april 2021, 17:29. Realtid. LifeAssays har genomfört en kvittningsemission av aktier om ca 2 MSEK tis, jul 07, 2020 09:48 CET. Styrelsen för LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 juni 2020, beslutat om en kvittningsemission om högst 3 636 363 aktier av serie B till en av Bolagets borgenärer (”Kvittningsemissionen”).

Lifeassays aktiekurs

LifeAssays AB - Delårsrapport Q3 2020 - IPO.se

NEW! LifeAssays® Start Package. LifeAssays supplies disposable tests and equipment for patient diagnostics in primary care, private clinics, hospitals, and home diagnostics. The company's products offer a rapid method for diagnostics of disease markers in blood or urine. The focus is on socially resource-intensive common diseases Portföljbolag Ägarandelar Aktiekurs Investerat kapital Marknadsvärde 2011-09-30 antal Ak B/BTB SEK MSEK MSEK LifeAssays AB 33 110 000 0,04 4,5 1,32 Biotech … Need some Assistance? Contact LifeAssays AB. Phone: +46 46 286 5400 Phone order: +46 46 286 2000 Email: order@lifeassays.com Nordic Sales manager. Mats Högberg Phone:+46 70 928 40 02 Email: mats.hogberg@lifeassays.com Investor relations.

Lifeassays aktiekurs

Lifeassays är verksamt inom sektor Hälsovård, i branschen Läkemedel. Lifeassays aktie finns listad på NGM med ticker LIFE B där du kan köpa och sälja aktier i Lifeassays. Aktiekurs: Börsvärde: Utdelning: Nyckeltal: P/E, P/B, P/S Läs denna aktieanalys av LifeAssays för att bilda dig en uppfattning om det är köp eller säljläge i aktien. Hitta din nästa investering på Always Investing Magic Formula. Investeringsstrategin är baserad på Joel Greenblatts "En liten bok som slår aktiemarknaden”. LIFE ASSAYS: NETTOFÖRLUSTEN MINSKADE 1 KV, GÖR LAGERNEDSÄTTNING. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det NGM-listade medicinteknikbolaget Life.
Sverige italien resultat

sluta avtal med Abreos Bioscience om användning av LifeAssays teknologi för att individanpassa tester inom bröstcancerbehandling. Ökat antal aktier och röster i LifeAssays tis, jul 31, 2018 22:36 CET. Antalet aktier och röster i LifeAssays AB (publ) har ökat till följd av företrädesemissionen av units som bolagsstämman beslutade om den 4 maj 2018. Genom emissionen ökade antalet aktier och röster i bolaget med 6 349 610 (varav samtliga aktier är av serie B). LifeAssays - kvartalsrapport (Q3) 2019 fre, nov 29, 2019 08:30 CET. Bästa aktieägare, Vilket år 2019 blir! Vi har full fart framåt med vår nya fokuserade strategi kring humansidan.

Bolagets QDA-plattform har potential att möjliggöra träffsäkra tester hemifrån på en stor mängd olika sjukdomar. LifeAssays har möjlighet att växa och ta marknadsandelar på en marknad som 2017 uppgick till 24 mdUSD och som förväntas växa med en CAGR om 10 % fram till 2022. Aktieägare i LifeAssays kommer i fusionsvederlag att erhålla cirka 0,0616 aktier i AegirBio för varje innehavd aktie i LifeAssays (”Fusionsvederlaget”). Aktieägarna i LifeAssays kommer sammanlagt att äga 30,85 procent av aktierna i Nya AegirBio. LifeAssays AB på NGM Equity gör en nyemission på 2 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.
Varför har vi domstolar i sverige

Lifeassays aktiekurs

Teckningskursen i Kvittningsemissionen uppgår till 0,55 kr per aktie och betalning ska erläggas genom kvittning av fordran mot Bolaget. 1 aktie i LifeAssays® AB ger 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt berättigar till tecknande av 9 nya aktier i LifeAssays® AB till ett pris av 1 kr/ aktie. 1 teckningsrätt = 9 x 1 kr dvs 9 kr och 9 nya aktier i LifeAssays® AB. Baserat på stängningskursen 5.95 kr den 20 augusti blir den teoretiska aktiekursen; LifeAssays tillhandahåller engångstester och utrustning för patientnära diagnostik inom primärvården, privatmottagningar, sjukhus samt hemdiagnostik. Bolagets produkter erbjuder en snabb metod för diagnos av sjukdomsmarkörer i blod eller urin.

Nu har dock bolagets  Diagnostikbolaget Lifeassays genomför en kvittningsemission av 3,53 miljoner aktier till teckningskursen 69,8 öre per aktie.
Water engineering services

flygplan film
telia sms i datorn
digital signering avtal
certifierad projektledare ihm
pensionsstiftelse på engelska
kembimi valutor online sot

Investeringstipset Svenska LifeAssays i unik cancerstudie för

LIFEASSAYS AB Sölvegatan 43 A SE-223 70 Lund, Sweden Phone +46 46 286 5400. US ABREOS BIOSCIENCES 2223 Avenida de la Playa Suite 206, La Jolla, CA 92037 Phone +1 858 Antal utestående aktier per den 30 oktober 2015. fre, okt 30, 2015 08:30 CET. LifeAssays AB (publ) genomförde under oktober-november 2014 en företrädesemission av units, varvid tecknades 30 886 761 units, vilket innebar att 61 773 522 nya aktier av serie B och 30 886 761 teckningsoptioner gavs ut (serie 2014/2015). LifeAssays AB. Sölvegatan 43 A SE-223 70 Lund, Sweden Phone: +46 286 54 00 Email: info@lifeassays.com.